Dožinky - Žetvene svečanosti Daruvar,  10. i 11. srpnja 2015.

 
 
 
Dožinky - Žetvene svečanosti Daruvar,  10. i 11. srpnja 2015.
 
Žetvene svečanosti Daruvar
Proslava 90. obljetnice prvih žetvenih svečanostiPETAK 10. srpnja
19:00h - Otvaranje izložba, Stalna izložba fotografija i dokumenata i Češka galerija, Trg kralja Tomislava 7, Daruvar
20:00h - Žetva, svečani program, Češki narodni dom U daruvaru

SUBOTA 11. srpnja
16:00h - Staročeški sajam i promenadni koncert, mali park kod dvorca Janković
19:00h - Mimohod plesnih skupina i puhačkih orkestara, centar grada
20:30h - Folkroeni program, stadion Sokol
22:30h - Vrtna zabava, igralište škole J.A. Komenskog

U ORGANIZACIJI SAVEZA ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ČEŠKE BESEDE DARUVAR
Pod pokroviteljstvom ministarstva kulture RH i supokroviteljstvom savjeta za nacionalne manjine RH, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Daruvara