Hercegovac

 
 
 

Moslavačka 147
43284 Hercegovac
Tel. 043/524-505,524-560
Fax 043/524-505
E-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr
Web: www.opcinahercegovac.hr

› Koordinate: 45°40′N, 17°01′E
› Poštanski broj: 43 284
› Dan općine: 5. veljače
› Površina: 50,72 km2
› Broj stanovnika: 2 367 (2011.)
› Pripadajuća mjesta: Ilovski Klokočevac, Ladislav, Palešnik, Velika Trnava
› Načelnik: Boro Bašljan

Galerija slika: