TZ Grada Grubišno Polje - Grubišno Polje

 
 
 

Turistička zajednica grada Grubišno Polje
I. N. Jemeršića 1
43290 Grubišno Polje
Tel.: 043/448-070
Fax: 043/485-270
E-mail: turistickagp@gmail.com

› Crkva sv. Josipa
Sagrađena 1782. godine.
› Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman
Nositelj kulturnih aktivnosti u Grubišnom Polju (Folklorni ansambl, dramska družina, likovne radionice, glazbeni programi i tečaji).
› Izletište Bara

› Crkva Male Gospe, Mali Zdenci
Spomenik nulte kategorije.
› Crkva Presvetog srca Isusova u Ivanovom Selu

› Kiparsko-slikarska kolonija “Bilogora 2007.”

› Mađarska etno kuća, Grbavac

Grubišno Polje smješteno je na jugozapadnim obroncima Bilogore. Područje grada prostire se na površini od 269km 2 te je površinom najveća samoupravna jedinica Bjelovarsko-bilogorske županije...

› Koordinate: 45°42′ N, 17°10′E
› Poštanski broj: 43 290
› Dan općine: 4. studenoga
› Površina: 269 km2
› Broj stanovnika: 6 431 (2011.)
› Pripadajuća mjesta: Dapčevićki Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci
› Gradonačelnik: Zlatko Mađeruh
› Web: www.grubisnopolje.hr

Galerija slika: