TZ Garić Grad - Berek i Štefanje

 
 
 

Berek 77 
43232 Berek 
Tel.: 043/548-017, 548-152
Fax.: 043/548-030
E-mail: opcina@berek.hr
Web: www.berek.hr

Trg dr. Franje Tuđmana 1
43246 Štefanje
Tel. 043/778-029
Fax. 043/778-276
opcina-stefanje@bj.t-com.hr

Garić grad je uz Medvedgrad jedan od najstarijih srednjovjekovnih hrvatskih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj. Godine 1256. dao ga je sagraditi ban Stjepan Šubić.

1295. godine na Garić goru dolaze Pavlini koj su osnovali samostan. Godine 1544. Osmanlije su osvojili i razorili Garić te samostan sa crkvom sv. Marije.

Nalazi se usred Moslavačke gore blizu Podgarića. 1544. je napušten nakon što je stradao za provale Osmanlija. Od tada do danas od Garić grada sačuvane su ruševine i omiljeno je izletište.

Galerija slika: