Grubišnopoljska 11. Gitarijada

 
 
 
Grubišnopoljska 11. Gitarijada
 
Ljeto na izletištu Bara
Grubišnopoljska 11. Gitarijada
11.07.2015. Grubišnopoljska 11. Gitarijada

nastupaju:
Kušlja i Ekipa the Q (Garešnica)
Ivan Ivanković Trio
Epitaf (GP)
Gore ne može (GP)
Nojeva barka

Početak u 21:00, ulaz besplatan.