Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

 
 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19); dopune (NN 42/20)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 23/17) ; (NN 72/17)
  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
  • ARHIVA