Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 

Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 130/17; izmjene NN 25/19); izmjene (NN 98/19); izmjene i dopune (NN 42/20)

  • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji (NN 81/19)
  • Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 68/19)
  • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije (NN 58/19); Izmjene i dopune (NN 28/20)
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
  • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
  • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
  • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
  • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
  • Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (NN 120/19)
  • ARHIVA