Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

 
 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

•  Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) ; Izmjene i dopune (NN 114/14) •  Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)
•  Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)
•  Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
•  Arhiva