Moslavačka tradicijska kuća u Gornjem Mikloušu

 
 
 

Telefon: 043/ 771-037  
E-mail: ck-cazma@inet.net

Izgrađena je 1924 g. od hrastovih gredica i pletera, te pokrivena glinenim crijepom (čazmancem), kao i većina moslavačkih seljačkih kuća toga vremena. 

Namještena je predmetima iz muzejskog fundusa etnografske zbirke Gradskoga muzeja Čazma.U sklopu kuće je i stara kovačnica.

Kuća je u vlasništvu Grada Čazme odnosno Centra za kulturu Čazma.

Otvorena je po najavi.

Galerija slika: