Kršćanska adventistička crkva

 
 
 
Kršćanska adventistička crkva
 

Stjepana Radića 26
43 500 Daruvar
tel. 043 332 445

Kalvinska crkva, odnosno sadašnja Kršćanska adventistička crkva u Daruvaru, jedina je sačuvana neogotička građevina u gradu i široj okolici.

Crkva je građena u drugoj polovici 19. stoljeća (1881.-1885.) za potrebe reformirane (kalvinske) crkvene zajednice čiji su vjernici većinom bili doseljeni Mađari iz županije Somogy. Odlikuje se mješavinom neorenesansnog i neogotičkog stila, što joj daje posebnu vrijednost, naročito zbog činjenice da je taj stil građenja bio raširen tek dvadesetak godina. 

Crkva se sastoji od središnjeg objekta crkve i postrance priključenih popratnih krila. U središtu linije istočnog uličnog pročelja nalazi se zvonik, dok je na suprotnoj strani crkva zaključena trostranim poligonalnim završetkom, bez odvojenog gabarita svetišta. Zanimljivo je da je stražnje, trostrano pročelje crkve koncipirano kao prednje, ulično. Unutrašnjost crkve može se opisati kao jednobrodan, longitudinalni, dvoranski prostor. Crkva je nekoliko desetljeća stajala neiskorištena, a još do kraja 80-ih godina 20-og stoljeća u njoj su se nalazili ostaci prvobitnog inventara. Ruševnu građevinu kupila je Adventistička društvena zajednica i rekonstruirala ju 2006. godine za svoje potrebe.