Crkva Pohoda bl. Djevice Marije

 
 
 

Gradnja  sadašnje crkve započela je 1750. godine, a dovršena je 1753. Prema predaji, crkva je sagrađena pretežno od materijala srušenog grada uz Ilovu zvanog Dijanovec (Dejanovac).

Župljani su crkvu gradili uz velike žrtve i to tako da su dopremali građevni materijal od mjesta razrušenog Dijanovca iz ruke u ruku. Postavili su se na udaljenost dohvata ruke, jedan do drugoga i tako dodavali kamen po kamen i ostali materijal sve do mjesta gradnje. Razlog tomu može biti i to što je Dijanovac počivao u močvarnom kraju kuda kola, vjerojatno, nisu mogla prolaziti.

Crkva Pohoda bl. Djevice Marije spominje se u Lukavcu (Lokawecz) - današnjoj Garešnici, 1334. i 1501. godine. Spomenute 1334. spominje se i kapela Blažene Djevice Marije, na kojoj je kasnije 1466. Crkva sv. Marije. Samo naselje Lukavec nalazilo se na potoku i graničilo s istim takvim posjedom s druge strane potoka Leskovca koji je utjecao u potok Garić. Čini se da je upravo spmenuta crkva preteča današnje. Uništena je po dolasku Turaka u ove krajeve, kao što su uništene gotovo sve crkve, osobito nakon pada Garića i seobe stanovništva.

Zbog djelomično sačuvanog inventara iz 18. stoljeća, crkva je 1962. evidentirana kao spomenik kulture na području općine Garešnica i od 1964. je pod zaštitom Konzervatorskog zavoda.

Galerija slika: