JAVNI POZIV ZA PROMOCIJU TURISTIČKE PONUDE SRCA ZELENE HRVATSKE

 
 
 
JAVNI POZIV ZA PROMOCIJU TURISTIČKE PONUDE SRCA ZELENE HRVATSKE
 

Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, usvojenoj na sjednici Vijeća održanoj 31. srpnja 2020. godine, a na temelju Programa rada i financijskog plana TZ BBŽ za 2020. godinu, TZ BBŽ objavljuje

JAVNI POZIV

za promociju turističke ponude srca zelene Hrvatske

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: TZ BBŽ) za oglašavanje turističke i ugostiteljske ponude s područja

Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji doprinose slijedećim ciljevima:

 • povećanju broj dolazaka i noćenja domaćih turista,
 • promociji lokalnih proizvoda i usluga,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • jačanju snage brenda turizma u destinaciji,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • podizanje svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2020. godini iznosi 500.000,00 kuna.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 kn s tim da će maksimalni iznos ovisiti i o broju zaprimljenih prijava.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za oglašavanje i promociju u 2020. godini. Sredstva su namijenjena za financiranje troškova zakupa javnih medija, te obuhvaća oglašavanje smještajne i ostalih oblika ponude koja se provodi u suradnji s nositeljima smještajne ponude destinacije i ostalim nositeljima ponude koja predstavlja motiv dolazaka i noćenja u destinaciji, odnosno doprinosi poboljšanju uvjeta dolaska i boravka turista, odnosno povećanje turističke potrošnje i to:

 • oglašavanje u tiskanim medijima,
 • oglašavanje na radiju i televiziji,
 • vanjsko oglašavanje (plakati, displeji na javnim prostorima i javnom prijevozu),
 • online oglašavanje (oglašavanje na portalima javnih medija),
 • oglašavanje na društvenim mrežama (plaćeni oglasi plasirani preko Ads Mannager sustava za potrebe svoje promocije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/19) s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (ne odnosi se na turističke agencije čije kandidature mogu biti s područja cijele Hrvatske)  i to:

 • Hoteli (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
 • Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)),
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17) - soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN 69/17) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište),
 • Restorani (Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)),
 • Turističke agencije (Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst).

Javni poziv je objavljen dana 4. kolovoza 2020. na internetskim stranicama TZ BBŽ, a otvoren je do 15. rujna 2020. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu i eventualne potrebne upute mogu se dobiti isključivo slanjem upita na e-mail adresu: info@tzbbz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Cjelokupni tekst Javnog poziva, te obrasce koji su sastavni dio Javnog poziva možete preuzeti u prilozima ispod teksta.

Preuzmite dokument:

Javni poziv zapromociju turisticke ponude srca zelene hrvatske   (257.41 KB)
Obrazac 1. podaci o korisniku oglasavanja   (16.83 KB)
Obrazac 2. media plan korisnika oglasavanja   (14.61 KB)
Obrazac 3.   (13.61 KB)
Obrazac 4.   (15.03 KB)
Privola   (14.27 KB)
Odluka o dodjeli sredstava za promociju turističke ponude srca zelene Hrvatske   (512.34 KB)