DARUVARSKI CVJETNI SAJAM Daruvar, 23. listopada 2021.