ČAZMANSKI VINOKAP 2019. -  8. MEĐUNARODNA IZLOŽBA VINA