Izvješće o ostvarenju programa rada i fin.plana TZ BBŽ za 2018.