JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

 
 
 
JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U TURIZMU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
 

Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, usvojenoj na sjednici Vijeća održanoj 22. travnja 2021. godine, a na temelju Programa rada i financijskog plana TZ BBŽ za 2021. godinu, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje projekata u turizmu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: TZ BBŽ) za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji doprinose slijedećim ciljevima:

 • povećanju broj dolazaka i noćenja turista,
 • unapređenje turističke kvalitete usluge i sadržaja,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja
 • stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Bjelovarsko-bilogorske županije,
 • podizanje svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2021. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Uvjeti sufinanciranja

Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše do 70.000,00 kn.

Porez na dodanu vrijednost, te sve ostale zakonom regulirane pristojbe se smatraju neprihvatljivim troškom.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće aktivnosti, odnosno prihvatljivi troškovi financiranja su:

 1. obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer),
 2. uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2  za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), saune, jacuzzi,  dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl.,
 3. izgradnja, dogradnja, obnova i rekonstrukcija terasa ugostiteljskih objekata, te obnova samih objekata (uređenje i opremanje interijera, sanitarni čvor),
 4. obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
 5. trošak  hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi – do 30% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta,
 6. uređenje i opremanje dječjih igrališta, te pješačkih i poučnih staza na vlastitom imanju, izrada vidikovca, promatračnice, stijene za penjanje, zip line.
 7.  

Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/19) s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i to:

 • Hoteli (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
 • Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)),
 • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17) - soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN 69/17) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište),
 • Restorani (Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)),
 • Barovi (Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)).

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu TZ BBŽ, a najkasnije do 30. studenog 2021. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu i eventualne potrebne upute mogu se dobiti isključivo slanjem upita na e-mail adresu: info@tzbbz.hr, te na broj telefona 043/221-928.

Cjelokupni tekst Javnog poziva, te obrasce koji su sastavni dio Javnog poziva možete preuzeti u prilozima ispod teksta.

Preuzmite dokument:

Javni poziv za sufinanciranje turistickih projekata u bbz   (215.65 KB)
Privola-javni poziv   (38 KB)
1. obrazac - podaci o korisniku potpore   (18.17 KB)
2. obrazac - podaci o projektu   (18.98 KB)
3. obrazac - izjava o podmirenim dugovanjima   (12.93 KB)
4. obrazac - izjava potpore male vrijednosti   (14.4 KB)
5. obrazac - izjava dvostruko financiranje   (13.07 KB)
6. obrazac - izjava 3 godine   (13.08 KB)
Odluka - zatvaranje javnog poziva za sufinanciranje projekata u turizmu bbz za 2021. godinu   (226.4 KB)
Odluka - dodjela sredstava za sufinanciranje projekata u turizmu bbz za 2021. godinu   (388.29 KB)
Odluka - prijavitelji kojima nisu odobrena sredstva za sufinanciranje projekata u turizmu bbz za 2021. godinu   (294.25 KB)