Mobilna aplikacija

 
 
 
Mobilna aplikacija
 

Bjelovarsko Bilogorska Bike Routes objedinjava službene biciklističke staze Bjelovarsko-Bilogorske županije. Pregled na aplikaciji osigurava jednostavan odabir najprikladnije biciklističke rute na karti ili preko kartičnog odabira. Prikaz svake biciklističke staze sa osnovnim karakteristikama: dužina, ukupni uspon, podloga, POI-i na ruti, slike rute, presjek rute, opis rute omogućavaju odabir biciklističke rute.

Prikaz na karti u više varijanti osigurava lako snalaženje na ruti uz prikaz pozicije i prikaz pozicije osobe na presjeku staze.

Informaciju o GPS koordinatama osobe i vremenu zadnjeg snimanja su temeljem preporuke Hrvatske gorske službe spašavanja sadržaji koji pomažu u pronalasku osobe ukoliko se isti jave prilikom poziva na 112.

PREUZMITE APLIKACIJU

Preuzmite dokument:

Mobilna aplikacija - Bike routes   (2.2 MB)