Kolektivni ugovori

 
 

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

  • 15. 1. 2020. - Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 5/20)
  • 18. 4. 2018. - Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18)
  • Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva (NN 49/18)
  • Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)
  • Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 27. ožujka 2018. godine (NN 28/19)
  • Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine (NN 27/20)