12. gospodarski sajam – SAJAM SIRA, GRUBIŠNO POLJE

 
 
 
12. gospodarski sajam – SAJAM SIRA, GRUBIŠNO POLJE
 
Turistička zajednica grada Grubišno Polje
Ivana Nepomuka Jemeršića 1
Te.: ++385 43 485 016
› Crkva sv. Josipa
Sagrađena 1782. godine.
› Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman
Nositelj kulturnih aktivnosti u Grubišnom Polju (Folklorni ansambl, dramska družina, likovne radionice, glazbeni programi i tečaji).
› Izletište Bara
15. i 16. studenoga 2014.
Školsko-sportska dvoranaProgram 12. sajma sira
• ocjenjivanje sira
• degustacije
• stručni skupovi
• prezentacije novih proizvoda
• smotra folklora