Cikloturističke staze i rute

 
 
 
Cikloturističke staze i rute
 

# BILOGORSKA RUTA

Dugačka je 27km. Ruta polazi iz centra Bjelovara i kreće se u smjeru sjeveroistoka i padina Bilogore. Ruta se uglavnom razvija nezahtjevnom trasom uz jedan uspon na Kamenitovac koji ima nadmorsku visinu od 242m. Bilogorska ruta ide od smjera Bjelovara, kroz mjesta Novoseljani, Prokljuvani, Radunice, Maglenča, planinarskog doma Kamenitovac, Veliko Trojstvo, Maslare i Trojstveni Markovac. Uz rutu se nalazi nekoliko ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge prehrane i točenja pića.

 

# VINOGRADSKA RUTA

Kreće se u smjeru sjevera i dugačka je oko 16km. Kreće nizinskom nezahtjevnom trasom kroz lijepi krajolik i ima jedan uspon koji nije pretjerano zahtjevan, u nastavku se proteže kroz okolicu Bjelovara gdje su smješteni vinogradi i vinski podrumi. Ruta polazi iz centra Bjelovara i ide prema mjestima Ivanovčani, Doljani, Gornje plavnice, Točak, Zvijerci i natrag u Bjelovar.

 

# SAJAMSKA RUTA

Ova ruta dugačka 16km obuhvaća mjesta Marof, Gudovac, Bjelovar, Brezovac i M. Korenovo. Trasa prolazi ravnim nizinskim područjem bez zahtjevnijih uspona. Ova ruta prolazi uz naselja, pored potoka Bjelovacka i poljima uz rub šume.

 

# ŽUPANIJSKA RUTA

Dugačka oko 183km, kružna županijska ruta povezuje svih pet gradova u Županiji i sedam općina. Na dionici od Bjelovara do Nevinca kao i na kratkoj dionici od Trnovitičkog Popovca do Gornje Garešnice preklapa se sa Međunarodnom rutom, a na kraćoj dionici između Siščana i Rajića prolazi kroz područje Zagrebačke županije. Iako i Županijska ruta prolazi slabo prometnim asfaltiranim županijskim cestama, cijeli južni dio dionice od Čazme preko Garešnice do Daruvara nalazi se na državnoj cesti D-26. Trasa Županijske rute je većim dijelom blago valovita, a manjim dijelom ravna, ponajviše u zapadnom dijelu od Bjelovara do Siščana te na prilazima Garešnici i Grubišnom Polju. Najatraktivniji dio trase je između Čazme i Garešnice po sjevernim obroncima Moslavačke gore.

 

# MEĐUNARODNA RUTA BALATON-LONJSKO POLJE

Dugačka oko 83km, ruta prolazi uglavnom slabo prometnim asfaltiranim županijskim cestama, osim na dijelu od Banovog Stola prema Đurđevcu gdje ide lokalnom makadamskom cestom preko Bilogore, te na kratkoj makadamskoj dionici kod Stare Ploščice. Trasa je većim dijelom blago valovita i manjim dijelom brdovita te krajobrazno atraktivna s mnoštvom lijepih vidika, posebice između Bereka i Podgarića, ali i na najstrmijim dijelovima na izlasku iz Županije na Moslavačkoj gori i Bilogori.

# OKO ČAZMANSKOG KAPTOLA

Lokalna ruta dugačka je 36km. Prolazi lijepim pitomim krajolicima kroz naselja uz rijeke, vodenice i mlinove, ribnjake, vinograde, klijeti i podrume, te kulturno povijesne znamenitosti.

 

# SPRING ROUTE

Grad Daruvar je od doba Rimljana i sve do danas poznat po izvorima geotermalne vode u centru grada, a prvi izvori u centru grada su kaptirani u vrijeme Antuna Jankovića u 18. stoljeću. Naselja grada Daruvara, Vrbovac i Markovac obiluju izvorima pitke vode koja je čista, izvorska voda koja se nalazi u središtima naselja. Općina Sirač je također odavno poznata po izvorima pitke vode, kako u općini, tako i u okolnim naseljima. Na temelju svega navedenog i zajedničkim promišljanjem o bogatstvu izvora vode na području destinacije Daruvar – Papuk, o netaknutoj prirodi u naseljima Vrbovac i Markovac, odlučeno je da se taj prostor revitalizira na najbolji mogući prirodan način i to formiranjem biciklističke rute „SPRING ROUTE“ - Spajanje izvora termalne vode u Daruvaru i izvora pitke vode u Siraču putem uređenja cikloturističke infrastrukture.

Biciklistička ruta je dužine 32 kilometra, staza je srednje zahtjevna, a podloga staze je kombinacija asfalta i makadama. „SPRING ROUTE“ spaja vožnju kroz netaknutu prirodu i urbano okruženje destinacije.

 

# KAPELSKA RUTA

Dugačka je 36,8km, od kojih je 30,8km asfalt i 6km makadam. Ruta prolazi slabo prometnim cestama i to kroz sela: Kapela, Babotok,, Gornje Zdjelice, Poljančani, Pavlin Kloštar, Stanići i završava u Kapeli.

Najniža točka je na 127m, a najviša na 243m nadmorske visine, što znači da je visinska razlika 116m.

Na ruti se nalaze i odmorišta koji se sastoje od klupe, stola, informativne ploče, nadstrešnice, koša za smeće i stalka za bicikle.

Preuzmite dokument:

SPRING ROUTE - karta   (2.77 MB)
Kapelska ruta - karta   (2.21 MB)