Đulovac

 
 
 

Đurina 132
43532 Đulovac 
Phone: (043) 382-028
Accounting: 043 633-308
Head: 043 633-309
E-mail: opcina.djulovac@gmail.com 
Web: www.djulovac.hr

The fort Good house
The fort Stupčanica
Monastery of St Anne

› Coordinates: 45°40’N, 17°26’E
› Zip: 43 532
› Surface: 19.613 km2
› Population: 3.199 (2011)
› Villages: Bastajski Brđani, Batinjani, Batinjska Rijeka, Borova Kosa, Dobra Kuća, Donja Vrijeska, Donje Cjepidlake, Gornja Vrijeska, Gornje Cjepidlake, Katinac, Koreničani, Kravljak, Mala Babina Gora, Mala Klisa, Mali Bastaji, Mali Miletinac, Maslenjača, Nova Krivaja, Potočani, Puklica, Removac, Stara Krivaja, Škodinovac, Velika Babina Gora, Velika Klisa, Veliki Bastaji, Veliki Miletinac, Vukovije
› The Major of the Municipality: Drago Hodak
› Web: www.djulovac.hr

Photo Gallery: