JAVNI POZIV ZA PODIZANJE KVALITETE PRUŽATELJA USLUGA SMJEŠTAJA S PODRUČJA BBŽ ZA 2023. GODINU

 
 
 
JAVNI POZIV ZA PODIZANJE KVALITETE PRUŽATELJA USLUGA SMJEŠTAJA S PODRUČJA BBŽ ZA 2023. GODINU
 

Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, usvojenoj na sjednici Turističkog vijeća održanoj 2. lipnja 2023. godine, a na temelju Programa rada i financijskog plana TZ BBŽ za 2023. godinu, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2023. godinu

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Bjelovarsko- bilogorske županije (dalje u tekstu: TZ BBŽ) za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji doprinose slijedećim ciljevima:
        ◦ povećanju broj dolazaka i noćenja turista,
        ◦ unapređenje turističke kvalitete usluge i sadržaja,
        ◦ razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
        ◦ aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista,
        ◦ izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja
        ◦ stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Bjelovarsko-bilogorske županije,
        ◦ podizanje svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi 86.500,00 eura.

II. Uvjeti sufinanciranja
Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 eura.

Porez na dodanu vrijednost, te sve ostale zakonom regulirane pristojbe se smatraju neprihvatljivim troškom.

III. Namjena sredstava
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće aktivnosti, odnosno prihvatljivi troškovi financiranja su:
    1. obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer), trošak ulaganja u obnovljive izvorne energije ( solarni paneli, dizalice topline i dr.)
    2. uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), saune, jacuzzi, dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl.,
    3. obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta
    4. trošak hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi – do 30% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta,
    5. uređenje i opremanje dječjih igrališta, te pješačkih i poučnih staza na vlastitom imanju, izrada vidikovca, promatračnice, stijene za penjanje, zip line i sl.

IV. Korisnici sredstava
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/19) s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i to:
    • Hoteli (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
    • Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)),
    • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17) - soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN
69/17) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište),

 

Javni poziv je objavljen dana 15. lipnja 2023. na internetskim stranicama TZ BBŽ.

Javni poziv otvoren je 30 dana od objave na stranici TZ BBŽ, a zaključno s 14. srpnja 2023. godine.

TZ BBŽ zadržava pravo izmjena i dopuna ovoga Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama (www.tzbbz.hr).

Dodatne informacije o Javnom pozivu i eventualne potrebne upute mogu se dobiti isključivo slanjem upita na e-mail adresu: info@tzbbz.hr.

Cjelokupni tekst Javnog poziva, te obrasce koji su sastavni dio Javnog poziva možete preuzeti u prilozima ispod teksta.

Preuzmite dokument:

Javni poziv za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja BBŽ za 2022. godinu   (636 KB)
Privola-javni poziv   (33.5 KB)
1. obrazac - podaci o korisniku potpore   (16.01 KB)
2. obrazac - podaci o projektu   (19.16 KB)
3. obrazac - izjava o podmirenim dugovanjima   (13.08 KB)
4. obrazac - izjava potpore male vrijednosti   (16.27 KB)
5. obrazac - izjava dvostruko financiranje   (13.2 KB)
6. obrazac - izjava 3 godine   (13.2 KB)
Odluka- Javni poziv podizanja kvalitete smještaja 2023.   (933.56 KB)