Bedž d.o.o.

 
 
 
 
 
 

Ivana Mažuranića 12
43231 Ivanska
Tel./fax: 043 887 148
Mob.: 098 969 65 99
e-mail: dokusdoo@gmail.com

- organizirani prijevoz putnika autobusom
- hodoćašća
- organizirani prijevoz u strane zemlje
- maturalci (Slovačka, Češka, Italija, Austrija)

 
 

Područje