Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015

 
 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13) ; (NN 30/14) ; Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 89/14) ; Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 152/14) - prestao važiti 9. 8. 2015.

Provedbeni propisi

•  Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 36/12) - Prilog I. - Izjava uprave ; Prilog II. – Uvjeti zaštite okoliša ; Prilog III. – Uvjeti sigurnosti ; Prilog IV. – Uvjeti veći od propisanih uvjeta za kategorizaciju hotela ; Prilog V. – Uvjeti kvalitete uređenja i opreme  Prilog VI. – Smjernice za izradu Priručnika ; Prilog VII. - Anketni upitnik o zadovoljstvu osoblja ; Prilog VIII. - Anketni upitnik o zadovoljstvu gosta ; Prilog IX. – Uvjeti suradnje s lokalnom zajednicom ; Prilog X. - Grafičko rješenje i tehnički uvjeti standardizirane ploče za oznaku kvalitete vrste Hotel 
•  Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
•  Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" ; (
NN 75/08) ; (NN 45/09) ; Izmjene (NN 11/14)
•  Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (
Interno pročišćeni tekst Pravilnika prilozi: A.- Uvjeti za hotel baština (heritage)I. - Uvjeti za kategorizaciju hotela - postojeći objektiII. - Uvjeti za kategorizaciju hotela - novi objektiIII. - Uvjeti za kategorizaciju aparthotela - postojeći objektiIV. - Uvjeti za kategorizaciju  aparthotela - novi objektiV. - Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja - potojeći objektiVI. - Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja - novi objektiVII. - Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana - postojeći objektiVIII. - Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana - novi objektiIX. - Uvjeti za kategorizaciju pansiona - postojeći objektiX. - Uvjeti za kategorizaciju pansiona - novi objektiXI. - Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteliXII. Uvjeti za posebne standarde za vrstu hotelXIII. - Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu hotel); (NN 88/07) ; (NN 58/08) ; (NN 62/09) ; (NN 63/13) ; Izmjene i dopune (NN 33/14) ; Izmjene i dopune (NN 92/14)
•  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; (
NN 88/07) ; (NN 58/08) ; (NN 45/09) ; (NN 78/14)
•  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ ; (
NN 49/08) ; (NN 45/09) ; Izmjene i dopune (NN 94/13) ; Izmjene (NN 49/15)
•  Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (
NN 5/08) ; (NN 44/11) ; Izmjene i dopune (NN 118/11) ; (piktogrami)
•  Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (
NN 5/08)
•  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (
NN 140/15 - stupio na snagu 7. siječnja 2016.)
•  Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga"
neslužbeno pročišćeni tekst: /.docx ; /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
•  
Arhiva