Zakon o turističkoj inspekciji

 
 

Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

•  Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
•  Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
•  Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14