Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 

Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (NN 30/14) ; Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 89/14) ; Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 152/14)

Provedbeni propisi:

•  Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 22/15)
•  Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
•  Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10
•  Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
•  Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
•  Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)  
•  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
•  Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09) ; (NN 49/15)
•  Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08
•  Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)  
•  Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98
•  Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98)  
•  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08
•  Arhiva