Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 

Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13) ; Izmjene (NN 30/14)

Provedbeni propisi:

•  Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)
•  Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)
•  Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 92/09) ; (NN 146/13) ; (NN 35/14) ; Izmjena (NN 143/14)
•  Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13)
•  Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)
•  Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)
•  Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
•  Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)

•  Informacija za turiste koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma - Charter (E- prijava i odjava)
•  27. 9. 2011. - ODREĐIVANJE ZONA
•  Povećanje koeficijenta razreda turističkog mjesta
•  Arhiva