Propisi iz turizma

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015

 
 
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni...

Saznajte više...
 

Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 
Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (NN 30/14) ; Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o...

Saznajte više...
 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

 
 
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Saznajte više...
 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 88/10) : Izmjene (NN 110/15)

Saznajte više...
 

Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst

 
 
Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj...

Saznajte više...
 

Zakon o turističkoj inspekciji

 
 
Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

Saznajte više...
 

Zakon o turističkom i ostalom građ. zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe/privatizacije

 
 
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

Saznajte više...
 

Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)

 
 
Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)

Saznajte više...