Terezijana

 
 
 

Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 Bjelovar
Tel.: ++385 43 243 944
Fax: ++385 43 241 229
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
www.turizam-bilogorabjelovar.com.hr

Datum održavanja: Bjelovar, 03.-05.06. i 10.-12.06.

Terezijana je turistička, kulturna i zabavna priredba grada Bjelovara koju je pokrenula i koju od 1996. godine organizira Turistička zajednica grada Bjelovara, odnedavno Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar (s iznimkom 2007., kada je organizator bio Grad Bjelovar, a TZGB se bavila promidžbom).

Nalog da se sagradi grad koji se imao zvati Novi Varaždin, dala je carica Marija Terezija 1756. godine, pa je ta godina početka njegove izgradnje uzeta kao glavni motiv najveće gradske priredbe.

Ta priredba, uz ostalo, ima za cilj ”ispraviti” povijesnu nepravdu vezanu uz činjenicu da carica nikada nije bila u Bjelovaru, pa je od prve Terezijane, upriličenim scenskim prikazima, carica Marija Terezija dolazila u Bjelovar i, uglavnom na satiričan način, ostvarivala komunikaciju s pukom. Kroz susrete s raznim osobama iz različitih razdoblja starije ili novije povijesti i sadašnjosti, progovaralo se o aktualnim događanjima iz politike, gospodarstva, kulture, socijalnih (ne)prilika i o sveprisutnim temama grada, države i svijeta, moglo bi se reći.

Od 2009. godine, carica u sva tri dana njenog događanja, uz pratnju konjičke povijesne postrojbe "Bjelovarski graničari Husari 1756", kočijom dolazi na središnji trg, pred palisade, a njen dolazak najavljuje se atraktivnim pucnjem iz topa, nakon čega slijede programi i događanja.

Od 2009. godine, ponešto je izmijenjena koncepcija priredbe, na način da se sadržaji veće kulturne i umjetničke vrijednosti odvijaju unutar spomenutih palisada, točnije u velikom i prekrasnom dvorištu Gradske uprave, dok se nastupi estradnih zvijezda, uz ugostiteljsku ponudu, održavaju na drugom dijelu središnjega trga do ranih jutarnjih sati.

Prvi dio navedenih sadržaja isključivo je vezan uz organizaciju Turističke zajednice, a drugi dio uz organizaciju koncesionara za ugostiteljske i trgovačke usluge na Terezijani.

Glazbena događanja u organizaciji turističke zajednice temelje se na programskoj koncepciji zasnovanoj na retro i etno glazbenom izričaju, koja se odvijaju u tri dana trajanja priredbe na više pozornica u središtu grada.

Uz događanja u dvorištu gradske uprave povezana je ponuda starih zanata i tradicijskih jela i pića.

Terezijanu za vrijeme njena trajanja posjeti i do 30 000 ljudi, a s obzirom na raznolikost sadržaja, zanimljiva je svim ciljnim skupinama gostiju.

Galerija slika: