Turistički master plan Bjelovarsko-bilogorske županije

 
 

U želji da poveća ekonomske učinke turizma na području svoje ingerencije, odnosno stvori bitne pretpostavke njegove dugoročne tržišne održivosti, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije i Županija odlučile su krenuti u izradu Turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije.

Polazeći od raspoložive resursno-atrakcijske osnove i relevantnih tržišnih trendova na globalnom turističkom tržištu, a uvažavajući pritom i potencijalna razvojna ograničenja Županije, povezana ponajviše s nedostatkom kapitalne i/ili komunalne infrastrukture i potrebom dugoročno učinkovite zaštite okoliša, Turistički master plan bi trebao postati ključni strateški dokument učinkovitog upravljanja turističkim razvitkom Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju do 2020. godine.

Nakon provedenih radionica i prezentacija dopunjen je i dovršen Master plan koji možete preuzeti.

Preuzmite dokument:

MASTER PLAN   (1.18 MB)