XIV. MARINJE U GAREŠNICI

 
 
 
XIV. MARINJE U GAREŠNICI
 

Garešnica, 26.-27. svibnja 2017.

XIV. MARINJE U GAREŠNICI

 

PROGRAM OVOGODIŠNJEG MARINJA:

26. 05. 2017.
SEMINAR TRADICIJSKIH GLAZBALA- mala sala hrvatskog doma, 17,00- 21,00 sati
- uvodno predavanje
- upoznavanje s glazbalima
- praktični dio

27. 05. 2017.
TRADICIJSKA GLAZBALA
- 10,00- 13,00 sati- praktični dio
- 13,00 14,00 sati- pauza za ručak
- 14,00- 17,00 sati- praktični dio

TRADICIJSKO PJEVANJE - hotel „Garić“
- 09,00- 09,30 sati – uvodno predavanje
- 09,30- 10,00 sati - karakteristike folklornog pjevanja
- 10,00 - 13,00 sati- praktični dio
- 13,00-14,00 sati – pauza za ručak
- 14,00 – 17,00 sati- primjeri dobre prakse 

19,00 sati - smotre „GAREŠNICI OD SRCA“ i „JA DUDAŠ, TI TAMBURAŠ“
Hrvatski dom
- nastupaju:
FA „Zdenac“ Garešnica
KUD „Horvati“- Horvati
KUD „Delovi“, Delovi
KUD „Rudar“, Glogovac
PS „Hrvatska žena“ Garešnica
KUD „Mak“, Trnovec
PS „Hrvatske čitaonice“, Hercegovac
FS Učeničkog doma Bjelovar
KUD „Repušnica“, Repušnica
MVS „MeduWodje“, Garešnica
ŽVS "Klencarice", Horvati